HOTLINE: 0906 358 379

 

Đội bốc xếp chuyên nghiệp:

- Hàng ngày xếp dỡ 200 – 300 tấn hàng, phục vụ cho nhu cầu nhập xuất hàng hóa tại kho bãi.

- Đội bốc xếp đi phụ xe tải, phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa tại Siêu thị - Bệnh viện...