HOTLINE: 0906 358 379

  • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa: Đối với các mặt hàng có giá trị cao, dễ vỡ, dễ hư hỏng sẽ được đội giám sát hàng hóa kiểm tra chặt chẽ, gia cố chắc chắn, ...

 
 
 
 
 
  • Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm:

- Giao nhận hàng hóa từ kho đi Siêu thị - Đại lý - Nhà Phân phối tại Tp. HCM.

- Giao nhận hàng hóa từ kho đi các tỉnh Thành trong cả nước: Tuyến Miền Trung / Miền Đông / Miền Tây/ Tây Nguyên.

- Trung chuyển giao nhận hàng hóa từ các kho về kho.

- Vận chuyển hàng hóa bằng xe container đi Miền Trung - Miền Bắc.

 

 

 

 

  • Các phương tiện vận chuyển:

- Xe tải thùng kín bảo ôn: từ 1,2 tấn, 2,5 tấn, 3,5 tấn, 5 tấn, 8 tấn.

- Xe tải thùng bạt từ 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 13 tấn, 18 tấn, 22 tấn...

- Xe container vận chuyển hàng 30 tấn.