HOTLINE: 0906 358 379

Tin tức

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã trình “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020” để Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nằm trong dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nằm trong Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

 

Đủ cơ sở trình Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư

 

Dự thảo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa ký nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 26 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo quy định của Luật Đầu tư công. Để có cơ sở báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước.

 

Tiếp đó, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã có báo cáo kết quả thẩm định tại Văn bản 3856 ngày 10/5/2017 và Văn bản 4368 ngày 29/5/2017. Chính phủ đã trình Quốc hội Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình 244 ngày 30/5/2017. Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 490 ngày 2/6/2017.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 7/6/2017, thừa ủy quyền của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã trình Bộ Chính trị chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại Tờ trình 359 ngày 15/9/2017. Tại phiên họp ngày 22/9/2017, Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (Kết luận số 19 ngày 5/10/2017 của Bộ Chính trị).

 

Thực hiện Kết luận số 19 ngày 5/10/2017 của Bộ Chính trị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Kinh tế T.Ư, Đảng đoàn Quốc hội và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chính phủ đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 

Cấp thiết đầu tư, không thể trì hoãn

 

Dự thảo Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, việc đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là cần thiết và không thể trì hoãn nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Bắc - Nam, phục vụ phát triển KT-XH, giải quyết hạn chế của các tuyến quốc lộ, đặc biệt là QL1 không thể khắc phục. Đây là lựa chọn khả thi trong bối cảnh đường sắt tốc độ cao chưa thể đầu tư sớm.

 

Cụ thể, hành lang vận tải Bắc - Nam có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Riêng đoạn Hà Nội - TP.HCM đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố, tác động đến 45% dân số, đóng góp 52% tổng sản phẩm trong nước, ảnh hưởng đến 75% các cảng biển loại I, II và 67% các khu kinh tế của cả nước, đặc biệt là kết nối ba vùng kinh tế trọng điểm. “Đây là hành lang vận tải quan trọng nhất, có tính lan tỏa nhất, rất cần thiết phải ưu tiên đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế”, Tờ trình nêu rõ.

 

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, kết quả nghiên cứu của các tổ chức tư vấn quốc tế và trong nước dự báo đến năm 2020 nhu cầu hành khách, hàng hóa trên hành lang vận tải Bắc - Nam là 45,37 triệu hành khách/năm và 62,27 triệu tấn hàng hóa/năm. Đến năm 2020, nếu không xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông hoặc đường sắt tốc độ cao thì nhu cầu vận tải trên hành lang này sẽ vượt quá so với tổng năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện tại khoảng 5,92 triệu hành khách/năm và 14,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

 

“Trong khi đường sắt tốc độ cao chưa thể triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, việc đầu tư ngay tuyến đường bộ cao tốc để đáp ứng nhu cầu vận tải là không thể trì hoãn. Đặc biệt đối với một số đoạn có nhu cầu vận tải rất lớn như: Nam Định (Cao Bồ) - Hà Tĩnh (Bãi Vọt), Đồng Nai (Dầu Giây) - Khánh Hòa (Nha Trang),... hiện tại nhu cầu vận tải đã vượt quá khả năng đáp ứng của tuyến QL1 song hành, nhu cầu đầu tư thực sự cần thiết, cấp bách để sớm khắc phục tình trạng ùn tắc và TNGT”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết.

 

Ưu tiên làm trước 713km giai đoạn 2017 - 2020

 

Về phạm vi đầu tư, theo quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 326 ngày 1/3/2016, tuyến đường bộ cao tốc trên hành lang kinh tế Bắc - Nam từ Lạng Sơn (cửa khẩu Hữu Nghị) đến Cà Mau dài 2.109km, hiện đã hoàn thành đưa vào khai thác 223km, đang thực hiện đầu tư 297km và đã xác định được nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và hoàn thiện thủ tục đầu tư 67km. Còn lại 1.372km trên đoạn Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và 150km đoạn Cần Thơ - TP Cà Mau cần phải đầu tư mới và mở rộng lên 4 làn xe.

 

Trong Dự thảo Tờ trình, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, hiện nay, QL1 đã được đầu tư mở rộng 4 làn xe, năng lực có thể đáp ứng được nhu cầu vận tải đến khoảng 35.000 xe con quy đổi/ngày đêm. Theo tính toán, nếu không đầu tư đường bộ cao tốc thì đến khoảng năm 2020 nhu cầu vận tải trên các đoạn Nam Định - Hà Tĩnh, Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai - Khánh Hòa đạt khoảng 42.100 xe con quy đổi/ngày đêm, vượt quá năng lực của tuyến QL1; đến khoảng năm 2025, nhu cầu vận tải trên các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị, đoạn Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng, Quảng Ngãi - Khánh Hòa đạt khoảng 37.000 xe con quy đổi/ngày đêm, vượt quá năng lực của tuyến QL1.

 

Căn cứ nhu cầu vận tải và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực, Chính phủ dự kiến lộ trình đầu tư dự án theo 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn từ năm 2017-2020: Đầu tư và đưa vào khai thác một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam gồm Nam Định (Cao Bồ) - Hà Tĩnh (Bãi Vọt), Quảng Trị (Cam Lộ) - Thừa Thiên Huế (La Sơn), Đồng Nai (Dầu Giây) - Khánh Hòa (Nha Trang) với tổng chiều dài khoảng 713km đi qua 12 tỉnh, thành phố (Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai); Giai đoạn năm 2021-2025: Đầu tư và đưa vào khai thác các đoạn Hà Tĩnh (Bãi Vọt) - Quảng Trị (Cam Lộ), Quảng Ngãi - Khánh Hòa (Nha Trang); Giai đoạn sau năm 2025: Đầu tư và đưa vào khai thác đoạn Cần Thơ - TP Cà Mau.

 

Đề cập đến phương án đầu tư giai đoạn năm 2017 - 2020, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, phạm vi đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 (dài 713km) có quy mô rất lớn nên không khả thi để kêu gọi đầu tư, ngoài ra mỗi dự án thành phần có nhu cầu vận tải, phương án tài chính, tiến độ chuẩn bị đầu tư, quy mô đầu tư khác nhau. Do vậy, Chính phủ kiến nghị tách thành 11 dự án thành phần, trong đó, 8 dự án thành phần gồm các đoạn: Ninh Bình (Mai Sơn) - Hà Tĩnh (Bãi Vọt) và đoạn Khánh Hòa (Nha Trang) - Đồng Nai (Dầu Giây) đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

 

Đối với 3 dự án thành phần còn lại, gồm: Nam Định (Cao Bồ) - Ninh Bình (Mai Sơn), Thừa Thiên - Huế (La Sơn) - Đà Nẵng (Túy Loan) và Quảng Trị (Cam Lộ) - Thừa Thiên - Huế (La Sơn) kiến nghị đầu tư theo hình thức đầu tư công, sau khi đầu tư xong sẽ tổ chức thu phí, nguồn vốn thu được sẽ tiếp tục đầu tư các đoạn tiếp theo. Trong Dự thảo Tờ trình, Chính phủ cũng nêu rõ, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn năm 2017 - 2020 chia thành 20 dự án thành phần và giao cho các địa phương tổ chức thực hiện; quy mô giải phóng mặt bằng theo quy hoạch được duyệt, chiều dài khoảng 713 km.

 

Theo Dự thảoTờ trình của Chính phủ, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án giai đoạn 2017 - 2020 khoảng 130.216 tỷ đồng (tính toán theo mặt bằng giá quý II/2017), gồm: 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho dự án quan trọng quốc gia thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26 ngày 10/11/2016; nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 63.716 tỷ đồng và nguồn vốn đã được cân đối của dự án La Sơn - Túy Loan đầu tư theo hợp đồng BT khoảng 11.500 tỷ đồng.

 

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, thứ tự ưu tiên đầu tư các đoạn sắp xếp theo nhu cầu vận tải từ cao đến thấp trong Tờ trình của Chính phủ như sau: Nam Định (Cao Bồ) - Hà Tĩnh (Bãi Vọt); Đồng Nai (Dầu Giây) - Khánh Hòa (Nha Trang); Quảng Trị (Cam Lộ) - Thừa Thiên - Huế (La Sơn); Hà Tĩnh (Hàm Nghi) - Hà Tĩnh (Vũng Áng); Thừa Thiên - Huế (La Sơn) - Đà Nẵng (Túy Loan); Phú Yên (Tuy Hòa) - Khánh Hòa (Nha Trang); Hà Tĩnh (Bãi Vọt) - Hà Tĩnh (Hàm Nghi), Bình Định (Quy Nhơn) - Phú Yên (Tuy Hòa), Hà Tĩnh (Vũng Áng) - Quảng Trị (Cam Lộ), Quảng Ngãi - Bình Định (Quy Nhơn) và Cần Thơ - TP Cà Mau.

 

 

Giai đoạn 2017 - 2020, dài 713 km, tách thành 11 dự án thành phần: 8 dự án: Ninh Bình (Mai Sơn) - Hà Tĩnh (Bãi Vọt) và đoạn Khánh Hòa (Nha Trang) - Đồng Nai (Dầu Giây) đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT. 3 dự án còn lại: Nam Định (Cao Bồ) - Ninh Bình (Mai Sơn), Thừa Thiên - Huế (La Sơn) - Đà Nẵng (Túy Loan), Quảng Trị (Cam Lộ) - Thừa Thiên - Huế (La Sơn) kiến nghị đầu tư theo hình thức đầu tư công, đầu tư xong thu phí, vốn thu được tiếp tục đầu tư các đoạn tiếp theo.

Chiều ngày 27/11, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ giữa đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tham dự lễ bàn giao còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Sóc Trăng là tỉnh nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Do vậy, thời gian qua tỉnh tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giảm diện tích trồng lúa, tập trung phát triển chăn nuôi bò sửa, vườn trái cây cao sản, hoa màu, nuôi tôm theo hướng bền vững.

 

Bên cạnh đó, tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ… và đã đạt được những kết quả bước đầu. Hướng tới, tỉnh cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa để các chủ trương, chính sách của tỉnh được hiện thực hóa và đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Phan Văn Sáu chân thành tiếp thu ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, đồng thời khẳng định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian qua là phù hợp. Với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí sẽ tiếp nhận ý kiến của người tiền nhiệm, kết hợp với suy nghĩ, hành động của mình, cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị của tỉnh, phấn đấu đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu cũng hy vọng, với vai trò Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Nguyễn Văn Thể sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng cảng nước sâu, tạo điều kiện cho Sóc Trăng “cất cánh” vươn lên phát triển trong thời gian tới.

Xe tải chở hàng đã trở nên phổ biến nhiều hơn tại các nẻo đường trên đất nước ta. Ở các khu đô thị sầm uất và đông dân như Hà Nội, có rất nhiều người có nhu cầu vận chuyển và chuyển đổi nội thất, hàng hóa, đồ đạc dưới 2 tấn mà chỉ

 

Xe tải chở hàng đã trở nên phổ biến nhiều hơn tại các nẻo đường trên đất nước ta. Ở các khu đô thị sầm uất và đông dân như Hà Nội, có rất nhiều người có nhu cầu vận chuyển và chuyển đổi nội thất, hàng hóa, đồ đạc dưới 2 tấn mà chỉ cần 1 lần chở, do đó xe tải nhỏ chở hàng ra đời. Đối với các bạn sinh viên học tập tại Hà Nội hay doanh nhân muốn chuyển văn phòng, hộ gia đình muốn chuyển nhà, lựa chọn xe tải nhỏ quả là sáng suốt, tuy nhiên, nó cũng có những lưu ý cần thiết để tránh sự cố phát sinh.

Dưới đây là một vài kinh nghiệm tổng hợp của chúng tôi:

 

– Tìm hãng xe nằm ở vị trí thuận lợi: Tốt nhất bạn nên tìm kiếm một nhà phân phối cung cấp dịch vụ thuê xe tải gần nơi bạn sống nhất, vì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí vận chuyển của hãng xe. Vì đường Hà Nội hay TPHCM thường xuyên ùn tắc nhất là vào những giờ cao điểm. Những chiếc xe tải, dù là nhỏ cũng không hề được hoan nghênh trên những tuyến đường chật hẹp. Ngoài ra, dịch vụ gần cũng có nghĩa bạn hiểu về văn phòng, cách thức hoạt động cũng như thương hiệu của nhà xe đó hơn. Nếu có vấn đề phát sinh vẫn có thể dễ nói chuyện và làm việc, trao đổi hơn.

– Trọng lượng phù hợp: Có khá nhiều loại xe tải hiện nay, từ 1.5 tấn đến 5 tấn đều được liệt kê vào danh sách xe tải nhỏ. Tùy vào kích thước, khối lượng hàng hóa bạn nên gọi xe đúng vừa tầm, tránh lãng phí vì xe càng lớn giá càng đắt hơn là điều đương nhiên. Hơn nữa, các dịch vụ hiện nay có nhân viên đánh giá và tư vấn giúp khách chọn xe do đó bạn không cần quá lo lắng nếu không có kinh nghiệm vận chuyển hàng, địa chỉ uy tín sẽ nghĩ đến lợi ích của khách hàng trước tiên.

– Dịch vụ trọn gói: Để tránh phiền phức và mệt mỏi thì bạn nên sử dụng các dịch vụ trọn gói chuyển nhà cũ – lắp đặt nhà mới và dọn dẹp phòng ốc luôn thay vì chỉ mỗi vận chuyển. Khi bạn bắt đầu cuộc sống mới sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết mà chúng ta phải luôn vui vẻ và khỏe mạnh để đối mặt do đó việc gì có thể thuê người làm mà chi phí phải chăng thì hãy tận dụng nó.

Hi vọng với bài viết trên quý độc giả có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của những chiếc xe tải nhỏ trong thành phố. Nếu có bất kì thắc mắc xung quanh vẫn đề này xin hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ website vanchuyennambac.com. Chúc các bạn một ngày mới ý nghĩa.

 

 

 

Để ngăn chặn tình trạng xe chạy ẩu gây TNGT, từ tháng 6/2017, Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt đầu triển khai việc bắn tốc độ trong nội thành và phạt nguội tài xế.

Để ngăn chặn tình trạng xe chạy ẩu gây TNGT, từ tháng 6/2017, Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt đầu triển khai việc bắn tốc độ trong nội thành và phạt nguội tài xế.

Bắn tốc độ công khai, phạt nguội cả buýt, taxi

 

Ngày 7/9, một loạt hãng buýt, taxi trên địa bàn TP Vinh như: Đông Bắc, Thạch Thành, Mai Linh... bất ngờ nhận được hàng loạt thông báo kèm theo hình ảnh phương tiện vi phạm tốc độ của các xe thuộc hãng. Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình và biểu đồ, thời gian chạy của xe, các hãng đã xác định được những tài xế điều khiển xe vi phạm và yêu cầu đến trụ sở Đội CSGT TP Vinh để làm thủ tục nộp phạt.

 

Anh Nguyễn Bằng Thanh, lái xe của hãng taxi Mai Linh ngạc nhiên: “Trước đây, không thấy CSGT phạt nguội tốc độ trong thành phố; giờ phạt nguội cả nội thành, phạt cả xe buýt, taxi, thấy cũng sợ”.

 

Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết: Thời gian gần đây, số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn TP Vinh liên quan đến lỗi tốc độ có chiều hướng tăng. Trong đó, có không ít vụ TNGT liên quan đến phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe buýt và taxi. Vì vậy, từ tháng 6/2017, Công an TP Vinh đã triển khai chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, kết hợp bắn tốc độ công khai, lập biên bản tại chỗ, hóa trang bắn tốc độ và phạt nguội. Việc này được thực hiện trên tất cả các tuyến nội thành với mọi phương tiện.

 

“Từ tháng 6 đến nay, Công an TP Vinh đã lập biên bản xử phạt 268 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ, trong đó có 67 xe buýt, 42 xe taxi bị lập biên bản tại chỗ; 56 xe buýt, 10 xe taxi bị phạt nguội”, Thượng tá Hà thông tin.

 

Biết luật nhưng vẫn vi phạm

 

Chiều 19/10, tại đường Trường Thi, TP Vinh, tổ hóa trang bắn tốc độ do Đại úy Lê Đăng Khoa, Đội phó Đội CSGT Công an TP Vinh làm Tổ trưởng trong vòng hơn 1 giờ đã có 7 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó có cả xe buýt và taxi. Đại úy Khoa cho biết, các trường hợp này CSGT sẽ không phạt ngay mà lưu hình ảnh để gửi thông báo phạt nguội. Với xe buýt, taxi, thông báo vi phạm sẽ được gửi đến doanh nghiệp; còn với xe cá nhân, sẽ liên lạc mời chủ xe, lái xe tới làm việc. Nếu quá thời hạn 7 ngày mà người vi phạm chưa đến trụ sở đội để giải quyết, Công an thành phố sẽ làm văn bản đề nghị phía đăng kiểm phối hợp xử lý.

 

"Việc tăng cường xử phạt với lỗi vi phạm tốc độ ở địa bàn TP Vinh là việc làm cần thiết. Đặc biệt là khi áp dụng việc phạt nguội, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT sẽ được nâng cao hơn. Người lái xe có thể bị phạt bất kể lúc nào, bất kể ở đâu nếu vi phạm. Tác dụng răn đe, phòng ngừa của biện pháp này sẽ tốt hơn việc xử phạt trực tiếp”.

 

Trước đó, tổ công tác khác thực hiện bắn tốc độ công khai trên QL1 đoạn qua xã Nghi Liên, TP Vinh. Trong khoảng 1 giờ buổi trưa, lực lượng CSGT đã phát hiện lập biên bản tới 11 trường hợp. Đáng nói, đa phần các trường hợp vi phạm đều nói có biết luật, nhưng vẫn vi phạm vì những lý do khác nhau. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1980, trú Yên Thành, Nghệ An) lái xe BKS 37A-264.45 với tốc độ 81km/h (tốc độ cho phép là 60km/h). Khi được hỏi vì sao lại đi xe nhanh như vậy. Chị Nguyệt cho biết: “Em biết là đi vào thành phố tốc độ tối đa 60km/h thôi, nhưng do vội để kịp giờ làm hộ chiếu nên chạy hơi nhanh”. Với lỗi vi phạm tốc độ vượt từ 20 - 35km/h, chị Nguyệt có thể bị phạt tiền tới 6 triệu đồng.

 

“Các tổ công tác sẽ liên tục thay đổi thời gian, địa điểm và cách thức bắn tốc độ. Ví như trên những tuyến đường cửa ngõ vào thành phố, CSGT lập chốt, mặc cảnh phục đứng bắn tốc độ công khai, bắt tại chỗ để răn đe người vi phạm. Còn ở những tuyến nội thành, CSGT sẽ hóa trang mặc thường phục ghi nhận các trường hợp vi phạm tốc độ làm căn cứ phạt nguội tài xế. Cả 2 cách được thực hiện song song, đảm bảo luôn khép kín địa bàn 24/24h”, Đại úy Khoa cho biết.

 

Ông Bùi Đức Thắng, Giám đốc hãng Sông Lam Taxi ủng hộ việc Công an TP Vinh xử lý nghiêm các xe vi phạm tốc độ. “Với tài xế bị phạt nguội, Công an thành phố nên gửi thông báo sớm về cho doanh nghiệp, tránh trường hợp lỗi nặng gửi muộn, lúc ấy lái xe đã nghỉ việc thì người chịu thiệt lại là doanh nghiệp”, ông Thắng đề xuất.

Những năm qua, người dân xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bất an, lo sợ khi lưu thông qua lại trên cây cầu Hà Tân đang xuống cấp nghiêm trọng.

 Nhịp số 7 của cầu Hà Tân bị sụt lún.

Cây cầu Hà Tân bắc qua sông Bàn Thạch trên tuyến đường liên xã, thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng năm 1994 và đến nay, nhưng cầu này đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, mỗi ngày người dân xã Duy Vinh và xã Cẩm Kim, (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) lưu thông qua lại chở hàng hóa lo sợ không biết cầu sập lúc nào.

 

Bà Nguyễn Thị Thương (61 tuổi), trú thôn 4, xã Duy Vinh cho biết: “Cây cầu Hà Tân được xây dựng từ lâu và đang xuống cấp. Nguyên nhân là do có nhiều xe tải chở nguyên vật liệu để làm đường vào thôn Đông Bình của xã, khiến nhịp cầu thứ 7 bị sụt lún. Tôi rất lo sợ mỗi lần đi chợ qua cầu này, không biết cầu sập xuống sông lúc nào. Trước đó, nhịp cầu thứ 3 cũng bị sụt lún, tôi và mọi người đã báo cho chính quyền địa phương và họ đã xuống kiểm tra”.

 Một phần móng cầu bê tông bị nứt, sập.

Ông Trần Ngọc Dũng (58 tuổi), trú thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh cho biết: “Vào chiều 23/10, một chiếc xe múc chạy qua đã làm nhịp số 7 của cây câu Hà Tân bị sụt lún xuống, gây nguy hiểm cho người dân lưu thông qua lại. Sau đó, tôi thấy chính quyền địa phương đã cử lực lượng Công an xã làm rào chắn, thông báo cho các xe tải, xe ô tô có trọng tải lớn không được lưu thông qua lại. Vào mùa mưa nước sông Bàn Thạch dâng cao, chảy xiết thì nguy cơ cầu Hà Tân sập là rất cao. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm giúp đỡ người dân sớm khắc phục, nâng cấp cây cầu Hà Tân để tôi và mọi người đi lại yên tâm”.

 

Qua quan sát của chúng tôi, thì cây cầu Hà Tân dài khoảng 300 mét, với 18 nhịp cầu, chiều rộng 5 mét đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, nhịp 7, 3 bị sụt lún xuống và móng cầu ở phía thôn Hà Mỹ xuất hiện một số vết nứt, các mảng bê tông bị sập...

Dân làm cổng barie cấm xe trọng tải lớn chạy qua cầu Hà Tân.

Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết: “Cây cầu Hà Tân được xây dựng năm 1994 đến nay, đang xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, mỗi ngày có rất nhiều người dân ở xã Duy Vinh và xã Cẩm Kim, (TP Hội An, tỉnh Quảng  Nam)  lưu thông chở hàng hóa qua lại rất nguy hiểm. Trước đó, cầu Hà Tân có trọng tải cho phép xe lưu thông là 6 tấn, từ khi cầu xuống cấp thì trọng tải cho phép là 3,5 tấn.

 

“Ngay sau khi phát hiện cầu bị sụt lún, chúng tôi đã cử lực lượng Công an xã túc trực, rào chắn, cảnh báo người dân. Tuy nhiên đó chỉ là biện pháp tạm thời, còn về lâu dài cầu cần phải tu sửa hoặc xây mới lại để người dân thông thương”, ông Sáu nói.

Mặt cầu Hà Tân thấp xuống.

 

Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết: Lãnh đạo huyện đã có các văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh để xin kinh phí sửa chữa, nâng cấp lại cây cầu này để cho bà con đi lại an toàn”.