HOTLINE: 0906 358 379

Tin tức

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 535/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số bất cập, hạn chế và cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh, liên kết.

Thông báo nêu rõ, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội là nền tảng của mỗi quốc gia, trong đó, kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn qua, Chính phủ đã tập trung nguồn vốn ngân sách, vốn ODA… cho đầu tư phát triển hạ tầng, tạo lập nhiều cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực xã hội, qua đó đã thu hút được nguồn lực xã hội hóa vào phát triển hạ tầng giao thông, đô thị qua các hình thức đầu tư BOT, BT, thúc đẩy công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết. Hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị đã có nhiều thay đổi tích cực, chất lượng công trình ngày càng được nâng cao, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là hình thức đầu tư BOT và BT cũng đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần tập trung khắc phục để đảm bảo các mục tiêu phát triển, hiệu quả kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hình thức đầu tư này.

Để hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm phát huy hiệu quả việc đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị liên quan của Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định bán cổ phần theo lô.

Bộ Tài chính thường xuyên tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác cổ phần hóa; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện các biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là quản lý quá trình thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT.

Tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, gắn với đề án tái cấu trúc ngành, hướng tới phát triển hài hòa các phương thức vận tải; chủ trì xây dựng, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư theo hình thức PPP trong tất cả các lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, đường thủy nội địa); định hướng lập các trạm thu phí, khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập xảy ra trong giai đoạn qua.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành các quy trình quyết toán hợp đồng đối với các nhà đầu tư; thực hiện quyết toán các công trình theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát thời gian thu phí hợp lý các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Các Bộ, cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; triển khai các phương án xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém và kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương tổng kết việc triển khai thực hiện các mô hình đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có hình thức Hợp đồng BOT và BT thời gian qua, đánh giá toàn diện những mặt được và những hạn chế, bất cập, đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục hữu hiệu trong giai đoạn tới.

Sáng 14/11, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về cơ chế, chính sách và giải pháp để tăng thị phần vận tải đường thuỷ nội địa.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Nhật, lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, đại diện các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Vận tải, Tài chính, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng, Quản lý doanh nghiệp; Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam.

 

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam Hoàng Hồng Giang đã báo cáo kết quả công tác thực hiện chức năng tham mưu, các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng thị phần vận tải đường thủy nội địa.

 

Theo báo cáo, trong thời gian qua, ngành ĐTNĐ Việt Nam đã được chú trọng đầu tư đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự phát triển KT - XH của đất nước.  Vận tải thủy là phương thức vận tải rẻ nhất, bảo vệ môi trường, an toàn, vận chuyển khối lượng lớn, hàng siêu trường siêu trọng, đảm bảo phát triển bền vững, tăng cạnh tranh quốc gia. Trong khi đó, hệ thống giao thông vận tải thủy Việt Nam phát triển rộng khắp, mật độ sông ngòi dày đặc, đứng thứ 4 trên thế giới với 3200km bờ biển và 240 cửa sông ra biển.

Báo cáo cho biết, trong giai đoạn 2010-2016, thị phần vận tải hàng hóa của ĐTNĐ chiếm 17-19% toàn ngành, thị phần vận tải hành khách chiếm 4-6% toàn ngành.  Tính đến hết tháng 10/2017, cả nước có 271 cảng, trong đó có 258 cảng hàng hóa, 13 cảng hành khách. Hiện chỉ có 02 cảng có kết nối với đường sắt là Cảng Việt Trì và Cảng Ninh Phúc nhưng cũng chưa khai thác được. Cả nước hiện có 10.772 bến thủy nội địa trong đó có trên 8.000 nến bốc xếp hàng hóa, hơn 2.500 bến khách ngang sông.

 

Cục trưởng Hoàng Hồng Giang cho biết, hiện nay số phương tiện thủy nội địa đã đăng ký là 252.000 phương tiện, đạt trên 53%; tổng số bằng, chứng chỉ đã cấp là 376.217 chiếc, đạt tỷ lệ 41%.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, có thể thấy khối lượng vận tải hàng hóa bằng ĐTNĐ còn thấp, chưa phát huy được lợi thế của ngành; kết cấu hạ tầng kết nối đến các cảng, bến chưa đồng bộ; phương tiện vận tải thủy đã cũ, lạc hậu, đã sử dụng nhiều năm; nguồn vốn đầu tư cho ĐTNĐ còn thấp,  năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải thủy còn yếu…

 

Cục trưởng Hoàng Hoàng Giang cũng trình bày các mục tiêu phát triển cụ thể của ĐTNĐ Việt Nam đến năm 2020 gồm: Tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến hành lang vận tải chính, nâng cao năng lực quản lý, bảo trì các tuyến ĐTNĐ và các tuyến vận tải pha sông biển… góp phần tăng thị phần vận tải hàng hóa lên từ 18,62%-21,5% toàn ngành. Phấn đấu đến năm 2020 nâng cấp, cải tạo được 2.000km đường thủy, tổng trọng tải phương tiện thủy nội địa chở hàng khoảng 20-22 triệu tấn, tổng số ghế phương tiện thủy nội địa chở khách khoảng 780 nghìn ghế, trong đó có trên 1000 phương tiện mang cấp VR-SB tham gia hoạt động sông pha biển.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, Cục ĐTNĐ đề ra 07 giải pháp chính gồm: Huy  động mọi nguồn lực phát triển KCHT giao thông; nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo kết nối các phương thức vận tải; tập trung phát triển vận tải đa phương thức; tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT ĐTNĐ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng KHCN toàn diện, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thông tin tuyên truyền về vận tải thủy ĐTNĐ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến bổ sung thêm cho báo cáo của Cục ĐTNĐ Việt Nam, đồng thời cũng đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách để tăng thị phần vận tải ĐTNĐ trong thời gian tới.

 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật  yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam cần chú trọng xây dựng văn bản QPPL có chất lượng cao, đi sâu vào công tác quản lý nhà nước theo Luật và Hiến pháp, tránh sự chồng chéo giữa các cấp, ngành, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp từ đó kìm hãm sự phát triển của vận tải thủy nội địa. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Cục ĐTNĐ cần đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát lại các quy định về an toàn ĐTNĐ, quản lý tốt tuyến vận tải pha sông biển từ đó tạo thuận lợi nhất cho hàng hóa khi vận chuyển trên ĐTNĐ, tăng thị phần vận tải cho đường thủy nội địa.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định phát triển vận tải thủy nội địa là vấn đề được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm. Đây chính là cơ hội cho ĐTNĐ đột phá để phát triển cho xứng với tiềm năng, lợi thế của ngành. Bộ trưởng yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam trước hết cần đổi mới tư duy, cần xem kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế, ban hành các văn bản QPPL phải tạo cơ chế cho kinh tế tư nhân phát triển.

Bộ trưởng chỉ đạo Cục ĐTNĐ Việt Nam xây dựng báo cáo sơ kết một cách cụ thể chi tiết Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. Bộ trưởng cho biết đây là nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Cục ĐTNĐ tổng kết lại những việc làm được, những vướng mắc để cùng các Bộ, Ngành, địa phương cùng tháo gỡ, triển khai thực hiện, tận dụng được những cơ chế đặc thù, đưa Quyết định đi vào cuộc sống.

 

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Logistic Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tìm ra nguyên nhân vì sao đây là khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi để cho vận tải thủy phát triển nhưng lại chưa thu hút được khối lượng hàng hóa tương xứng.

 

Cục ĐTNĐ cần có báo cáo sơ kết về tiến độ thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành ĐTNĐ, có sơ kết hàng quý về các thể chế, cơ chế, chính sách nhằm khắc phục, có sự điều chỉnh hợp lý bằng các thông tư, nghị định, quy định… Bộ trưởng khẳng định, từ nay về sau, thủ tục hành chính ngày càng gọn nhẹ và chi phí ngày càng giảm. Bộ trưởng đề nghị Cục ĐTNĐ Việt Nam rà soát quản lý cảng vụ ĐTNĐ, tạo cơ chế chính sách thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm bớt các thủ tục hành chính.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết vận tải ven biển dù đã có sự phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu, Cục ĐTNĐ cần có các giải pháp đột phá về số lượng nhằm tiếp tục giảm tải cho vận tải đường bộ. Cần có cơ chế chính sách giúp người dân tiếp cận vốn, ưu đãi đặc biệt cho người dân, doanh nghiệp khi đóng mới phương tiện thủy.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam cần cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, có lộ trình, kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Bộ trưởng hy vọng sau khi quyết tâm đổi mới tư duy, thay đổi cơ chế, chính sách, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thời gian tới, vận tải thủy nội địa sẽ có chuyển biến tốt hơn, đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ và nhân dân.

Sáng 29/11, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng. Cùng dự có Thứ trưởng Lê Đình Thọ, lãnh đạo các Vụ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, đại diện Công ty VETC.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, đến nay Công ty VETC (đơn vị cung cấp dịch vụ thu giá tự động) đã triển khai ký hợp đồng dịch vụ với 22/24 trạm trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và đang tiếp tục đàm phán với 2 trạm còn lại là trạm QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp và trạm QL 1 tại Cam Thịnh (Khánh Hòa). Trong số 22 trạm đã ký hợp đồng, hiện đã chính thức vận hành thương mại 12 trạm (Bắc Ninh, Hoàng Mai - Nghệ An, Quảng Đông - Quảng Binh, Phú Bài, Phước Tượng, Hòa Phước, Tam Kỳ, Tư Nghĩa, Đức Long Gia Lai 1, Đức Long Gia Lai 2, Toàn Mỹ 14, Quán Hàu); hoàn thành lắp đặt hệ thống 6 trạm (Bắc Bình Định, Nam Bình Định, Bình Thuận, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cai Lậy - Tiền Giang) và đang triển khai thi công 3 trạm (Cầu Đồng Nai, Bến Thủy, Bến Thủy 2). Công ty cũng đã cung cấp và tiến hành dán thẻ Etag cho 270 nghìn phương tiện giao thông.

Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, trong đó yêu cầu phải lắp đặt và vận hành hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng tại các trạm BOT trên toàn quốc trước ngày 31/12/2019, các cơ quan của Bộ cho biết trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Vietinbank, Bộ GTVT đã phê duyệt đề xuất dự án đối với các trạm từ Đà Nẵng vào miền Nam (bao gồm cả 9 trạm do Vietinbank tài trợ vốn thuộc QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên). Hiện nay, Nhà đầu tư đề xuất dự án đã hoàn thành Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và trình Bộ phê duyệt. Bộ GTVT cũng đã giao Vụ KHCN chủ trì thẩm định giải pháp và công nghệ của Dự án, Vụ Đối tác công tư chủ trì thẩm định thủ tục pháp lý, tổng mức đầu tư và phương án tài chính của Dự án. Tổng cục ĐBVN cũng đang xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tự động trên phạm vi cả nước vào cuối năm 2019.

Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ PPP, Tổng cục ĐBVN giải trình, làm rõ một số ý kiến của Bộ trưởng về cơ sở pháp lý để các nhà đầu tư khác tham gia cung cấp dịch vụ thu giá tự động, việc xử lý các nhà đầu tư chậm trễ trong quyết toán các dự án BOT, triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động, cũng như lộ trình để thực hiện Quyết định 07/2017/QĐ-TTg, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể hoan nghênh Công ty VETC đã phối hợp chặt chẽ với Bộ thời gian qua trong thực hiện triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Bộ trưởng yêu cầu Công ty VETC tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng theo hợp đồng BOO đã ký với Bộ đồng thời nắm vững, làm chủ công nghệ cũng như đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru, chính xác.

Đối với các cơ quan trong Bộ, Bộ trưởng giao Vụ PPP, Vụ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Bộ thực hiện Quyết định 07/2017/QĐ-TTg đúng tiến độ và quy định của pháp luật, trong đó cần xác định thêm các nhà cung cấp dịch vụ thu giá tự động khác tương tự VETC để tạo sự minh bạch; Tổng cục ĐBVN sớm xây dựng, kế hoạch, lộ trình thực hiện đảm bảo cuối năm 2018 sẽ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động trên tất cả các làn tại các trạm BOT trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Đến cuối năm 2019, sẽ thực hiện thu giá tự động tại tất cả các trạm BOT trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu Vụ Khoa học công nghệ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất các công nghệ thu phí tự động tiên tiến hơn để áp dụng trên các tuyến đường cao tốc trong tương lai..

Cầu Rạch Chiếc 2 trên đường vành đai phía Đông TPHCM (vành đai 2) sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 31-12-2015 và thông xe chính thức - đưa vào sử dụng - trước Tết âm lịch sắp tới.

 

Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố, nhất là khu vực Cát Lái, ngã tư Bình Thái… trong dịp Tết sắp tới, UBND TPHCM đã yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Rạch Chiếc 2 trên đường vành đai phía Đông để đảm bảo thông xe trước Tết Bính Thân này.

 

Đồng thời, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 phải nghiên cứu đầu tư bổ sung đoạn tuyến kết nối từ đường Lê Văn Việt đến nút giao thông Trạm 2 để kết nối với đường Vành đai phía Đông; nghiên cứu bổ sung phương án tuyến đường Vành đai phía Đông, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Bình Thái theo hướng tách thành hai nhánh riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo số làn xe thiết kế.

 

Và, khi cầu Rạch Chiếc 2 chính thức thông xe thì cả tuyến đường vành đai phía Đông của TPHCM - từ cầu Phú Mỹ đến xa lộ Hà Nội - sẽ thông suốt, giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa từ Khu công nghệ cao TPHCM về Tân Cảng Cát Lái từ 14 km hiện nay (đi đường vòng ra xa lộ Hà Nội) còn khoảng 8 km, đồng thời giúp giảm bớt lượng xe đi qua khu vực trung tâm và giảm tải cho xa lộ Hà Nội, hạn chế ùn tắc giao thông ở khu vực phía Đông thành phố.

 

Hiện nay, tại khu vực phía Đông của TPHCM có hai cây cầu mang tên Rạch Chiếc. Ngoài cầu Rạch Chiếc 2 trên đường vành đai phía Đông nói trên còn có cầu Rạch Chiếc 1 trên xa lộ Hà Nội (đã có từ lâu).

 

 

Được biết, cầu Rạch Chiếc 2 được xây dựng theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng một nhánh cầu vòm thép với ba nhịp vượt sông, chiều dài 868 mét, cho bốn làn xe lưu thông theo hướng từ cầu Phú Mỹ về phía xa lộ Hà Nội, với tổng vốn đầu tư là 871 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức nhà thầu xây lắp ứng vốn thi công, ngân sách thành phố trả chậm có tính lãi. Giai đoạn 2, xây dựng thêm một nhánh cầu nữa cũng với 4 làn xe để hoàn thiện cầu Rạch Chiếc 2, nhưng đó là chuyện của tương lai.

 

Theo quy hoạch, đường vành đai 2 có tổng chiều dài khoảng 70 km bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh đi qua cầu Phú Mỹ nối vào đường vành đai phía đông ra đến ngã tư Bình Thái (Xa lộ Hà Nội), sau đó băng thẳng đến ngã tư Gò Dưa, nối vào Quốc lộ 1, đi qua nút giao Tân Tạo, theo đường Hồ Học Lãm và Ba Tơ để khép vào đường Nguyễn Văn Linh, tạo thành một vòng vành đai bao bọc quanh khu vực nội đô thành phố.Tuyến đường này sẽ giúp tăng năng lực giao thông của TPHCM và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực trung tâm thành phố. Khi tuyến đường được hoàn thành toàn bộ, xe vận tải hàng hóa ra vào các cảng, đi từ các tỉnh miền Đông sang miền Tây không còn phải xuyên qua khu vực nội thành.