HOTLINE: 0906 358 379

Ngày 27/11, Thanh tra Cục QLĐB IV (thuộc Tổng cục Đường bộ VN) phối hợp với Đoàn thanh niên Cục QLĐB IV tổ chức gắn pano tuyên truyền trên tuyến đường N2, huyện Đức Hòa (Long An).

Nội dung tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức gắn pano tuyên truyền trên tuyến đường N2, huyện Đức Hòa (Long An) để người dân tự giác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  Ông Võ Anh Khoa, Thanh tra cục QLĐB IV cho biết, đây là hoạt động nhằm mục đích thực hiện nếp sống văn minh đến người dân, từng gia đình, cơ quan, tổ chức và nhân dân sống ở ven các tuyến đường chấp hành tốt những quy định về hạ tầng giao thông.

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức tự giác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của người dân. Người dân sẽ tự tháo dỡ các công trình vi phạm như: Xây dựng lều quán, mái che bày bán hàng hóa, quán ăn uống, rửa xe, sửa xe trên vỉa hè. Không đổ vật liệu, rác thải trên vỉa hè, lòng đường… trả lại mặt bằng vi phạm để đường thông, hè thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho người và các phương tiện tham gia giao thông an toàn...